Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték

Karácsony” nyereményjáték

Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44., Cégjegyzékszám: 20-10-040231, Adószám: 10576500-2-20, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, „Keresd a különbséget” nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi és bonyolítja le.

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a Zalakerámia Zrt. weboldalon, elfogadják jelen szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2021. december 22. 8.00 – december 26. éjfélig

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően részt vesznek a Zalakerámia Zrt. hivatalos Instagram oldalán található játékban. (Zalakerámia_official)Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően részt vesznek a Zalakerámia Zrt. hivatalos Instagram oldalán található játékban. (Zalakerámia_official).

„Hány darab Zalakerámia logóval ellátott dísz van a képen elrejtve?” kérdésre helyesen válaszolnak kommentben, lájkolják a posztot, követik a Zalakerámia Zrt. Instagram oldalát, és bejelölik kommentben azt az embert, akinek küldenének egy virtuális ölelést.

A nyertes 1 db ajándékcsomagot nyer. A nyertest sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2021.december 27. 09:00
A nyertes kiválasztása Facelift rendszeren keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik.

Eredményhirdetés, nyertes kiértesítése sorsolás alapján: 2021. december 27.


Eredményhirdetés a Zalakerámia Zrt. Instagram oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Instagram üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerülhet kisorsolásra.

3. A Játék menete

1. Keresd fel a Zalakerámia Zrt. Instagram oldalát.
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást, jelöld be egy kedves ismerősödet, lájkold a posztot, és kövesd be a Zalakerámia Zrt. Instagram oldalát.

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt. A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

5. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

7.  Adatkezelési Tájékoztató: A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általa megadott és a Játék során keletkezett személyes adatai (azaz a neve, e-mail címe, a Játékban való részvételének, esetleges nyertességnek ténye, a Játékos válasza a feltett kérdésre, a Játékban való részvétel módja és dátuma, időpontja) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Zalakerámia Zrt., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából szüksége van, de legkésőbb a Játék végét követő 3 hónapig.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy:

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatok feldolgozását a Zalakerámia Zrt. végzi. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Zalakerámia Zrt. adatvédelmi tisztségviselőjével az info@zalakeramia.hu  e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu,  http://www.naih.hu/) fordulhat.

A Szervező tájékoztatja arról is a Játékost, hogy amennyiben a Szervező lehetővé teszi azt is, hogy a Játékos párhuzamosan más célú adatkezeléshez is hozzájáruljon (pl. reklámtartalmú üzenetek – hírlevelek – Szervező általi küldéséhez), akkor az a külön hozzájárulás is teljesen önkéntes és a jelen Játékhoz semmilyen módon nem kapcsolódik (nem előfeltétele a jelen Játékban való részvételnek és nem befolyásolja a nyerési esélyeket, valamint nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a más célú adatkezelésre).

A Szervező felhívja arra a Játékosok figyelmét, hogy a Instagram, mint önálló adatkezelő, a saját felelősségére maga is kezel személyes adatokat a saját Adatkezelési Szabályzata alapján, a jelen Játéktól függetlenül is, amely adatkezelési feltételeket minden regisztrált Facebook fiókkal rendelkező elfogadott a regisztrációkor.
Jelen sorsolásos játék nem minősül szerencsejátéknak, ezért nem kell megfelelnie a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvénynek.

 

Budapest, 2021. december 23.