Reklamációs ügyintézés

 

Reklamáció rendezéséhez a következőkről kell gondoskodni a Tisztelt Vásárlóknak:

1. Vásárlásról szóló bizonylat (számla másolat) felmutatása

2. Amennyiben a számla nem tartalmazza a doboz feliratokat (a termék osztályozása, színárnyalata, kalibere, padló burkolólapok esetén kopásállósága), úgy a csomagoló anyag megőrzése legalább a burkolás végeztéig

3. Amennyiben reklamációját az info@zalakeramia.hu email címen, illetve a 06-80-34-34-34-es zöldszámon nyújtja be a Zalakerámia Zrt. felé, úgy kérnénk a Tisztelt Vásárlókat, hogy előzetes információként feltétlenül adják meg nevüket és telefonos elérhetőségüket, a reklamált termék nevét és pár mondatban a fennálló problémát valamint az esetleges beépítés helyszínét. A fentiek megadásával így Önök is hozzájárulnak a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézéshez, megkönnyítve kollégáink munkáját.

4. A 2014 évben hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv a termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló fent hivatkozott rendeletet hatályon kívül helyezte, szabályai beépítésre kerültek a korábban is hatályos 181/2003. (XI.5.) Kormányrendelet rendelkezéseibe. A helyzet azonban annyiban változott, hogy a 181/2003-as Kormányrendelet kizárólag az újonnan épített lakások és lakóépületek szerkezetire és épület berendezéseire vonatkozik, tehát általánosságban megszűnt a kötelező alkalmassági idő, mint jogi kategória.

 

Jelenleg a termékeink vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 6:169. § (2) bekezdés rendelkezése az irányadó, mely szerint

„A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli.”

 

Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a reklamáció benyújtása előtt fentieket figyelembe venni szíveskedjenek!

Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel: Zalakerámia Zrt.