Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték

„100.000 kedvelő” nyereményjáték Zalakerámia Zrt.

(székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44., Cégjegyzékszám: 20-10-040231, Adószám: 10576500-2-20, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, „Regisztrálj és nyerd meg a 100.000 Ft-os Zalakerámia ajándékutalványt” nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi és bonyolítja le.

1.      Részvételi feltételek

       A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik elfogadják jelen szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

3.        A Játék időtartama: 2024. 04.27. 08:00 – 05.31. éjfélig.

4.        Feladat, nyertes, nyeremény
A nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően részt vesznek a Facebookon található játékban, regisztrálnak a Regisztrálok gomb megnyomásával, válaszolnak a kérdésekre, és feliratkoznak a hírlevélre. A nyertes 1 db 100.000 Ft értékű Zalakerámia ajándékcsomagot nyer. A nyertest sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2024. június 3. A nyertes kiválasztása hivatalos sorsolóprogram segítségével, véletlenszerű sorsolás útján történik. Eredményhirdetés, nyertes kiértesítése sorsolás alapján: 2024. június 4. A nyertes kiértesítése az általa megadott email címen történik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy vele a kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerülhet kisorsolásra.

5.       A Játék menete
1. Keresd fel a Facebookot, bízz fortunában, hogy az algoritmus feldobja számodra a Zalakerámia Zrt. hirdetését, melyben a játék szerepel  2. Tájékozódj a részletekről. 3. Töltsd ki a kérdőívet, iratkozz fel a hírlevélre. A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen felül egyéb nyereményt. A nyereményt nyertes 2024. december 31-ig vásárolhatja le a www.zalakeramia.hu oldalon illetve a hivatalos mintaboltokban.
Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják. 6. Nyertes vállalja, hogy nyereményét a Budaörsi hivatalos Zalakerámia mintaboltban veszi át előre egyeztetett időpontban. Hozzájárul ahhoz, hogy az átvételkor fotók és videó készüljön róla, melyeket a szervező, a Zalakerámia Zrt. korlátlanul bármilyen felületen felhasználhat.

Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 Adatkezelési Tájékoztató:

A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általa megadott és a Játék során keletkezett személyes adatai (azaz a neve, e-mail címe, a Játékban való részvételének, esetleges nyertességnek ténye, a Játékos válasza a feltett kérdésekre, a Játékban való részvétel módja és dátuma, időpontja) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Játékos beleegyezik, hogy email címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy email címe és neve felkerüljön Szervező hírlevél listájára.
Az adatok kezelője a Szervező Zalakerámia Zrt., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Szervező az adatokat visszavonásig tárolja. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy: amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatok feldolgozását a Zalakerámia Zrt. végzi. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Zalakerámia Zrt. adatvédelmi tisztségviselőjével az info@zalakeramia.hu e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9- 11., ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu/) fordulhat. A Szervező tájékoztatja arról is a Játékost, hogy amennyiben a Szervező lehetővé teszi azt is, hogy a Játékos párhuzamosan más célú adatkezeléshez is hozzájáruljon (pl. reklámtartalmú üzenetek – hírlevelek – Szervező általi küldéséhez), akkor az a külön hozzájárulás is teljesen önkéntes és a jelen Játékhoz semmilyen módon nem kapcsolódik (nem előfeltétele a jelen Játékban való részvételnek és nem befolyásolja a nyerési esélyeket, valamint nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a más célú adatkezelésre). A Szervező felhívja arra a Játékosok figyelmét, hogy a Meta, mint önálló adatkezelő, a saját felelősségére maga is kezel személyes adatokat a saját Adatkezelési Szabályzata alapján, a jelen Játéktól függetlenül is, amely adatkezelési feltételeket minden regisztrált Instagram és Facebook fiókkal rendelkező elfogadott a regisztrációkor. Jelen sorsolásos játék nem minősül szerencsejátéknak, ezért nem kell megfelelnie a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvénynek.