Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Tekintettel arra, hogy 2018. május 25-től Európa szerte az adatvédelem terén az egységes általános adatvédelmi rendelet előírásai vannak érvényben, a Zalakerámia Zrt. a következő adatvédelmi tájékoztatóban a személyes adatok általános adatvédelmi rendeletnek és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséről tájékoztatja Önt.

Kérjük, adatvédelmi tájékoztatónkat figyelmesen olvassa végig. Az alábbiakkal kapcsolatban felmerült kérdését, megjegyzését megküldheti részünkre az adatvedelem@hu.lasselsberger.com e-mail címre.

I. Az üzleti célú megkeresésekre vonatkozó hozzájárulása (személyes adatok kezelésének célja):

1.      vásárlói profil (személyes fiók) kezelése

2.      online vásárlás feldolgozása

3.      direkt marketing (tájékoztatás képzésekről, termékekről, akciókról)

A hozzájárulás önkéntes, de a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a fenti célok eléréséhez.

Ön külön kérheti azt, hogy a Zalakerámia Zrt, az Ön személyes adatait csak a vásárlói profil, valamint online megrendeléshez szükséges tevékenységekhez használja fel, valamint külön hozzájárulását adhatja a direkt marketing célú megkeresésekhez. Ha valamelyik tevékenységhez a hozzájárulást megtagadja, illetve visszavonja, akkor a továbbiakban nem lesz lehetősége a tevékenységekben történő részvételre.

Kezelt adatok köre: vezetéknév; keresztnév; lakcím; telefonszám; e-mail cím; számlázáshoz szükséges adatok (számlázási név; számlázási cím, adószám; kapcsolattartó neve; pozíciója).

Az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával nem jár. Az adatkezelő gondoskodik az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelméről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Zalakerámia Zrt. iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi incidenseket).

 

II. A személyes adatok kezelője:

 

A Zalakerámia Zrt. jogosult az adatok kezelésére, továbbá arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást nyújtson a kapcsolattartók részére, és minden, az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre reagáljon.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése:                                         Zalakerámia Zrt.

Adatkezelő székhelye:                                               8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

Adatkezelő e-elérhetősége:                                     adatvedelem@hu.lasselsberger.com

Adatkezelő képviselője:                                             Dr. Jaramani Rafik

Adatkezelő belső adatvédelmi referense:                  Kása Eszter

Belső adatvédelmi referens e-elérhetősége:             Eszter.Kasa@hu.lasselsberger.com

 

III. Adatfeldolgozó:

Az online rendelés során megadott személyes adatokat az online áruház szolgáltatást biztosító, szerződéses partnereink is kezelik, így például az áruk házhozszállítását végző cégnek is szüksége van a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokra.

Egyebekben a Zalakerámia Zrt. által kezelt adatokhoz a Zalakerámia Zrt. azon munkavállalói és a Zalakerámia Zrt. által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka– vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból, a Zalakerámia Zrt.-nél irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.

A hatályos törvényeknek megfelelően a személyes adatok az illetékes hatóságokkal közölhetők.

IV. A személyes adatok kezelésének időtartama:

Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését Ön kérvényezte, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy az Ön kezelt személyes adatai helytelenek, és elmulasztotta vagy nem kívánja közölni a helyes adatokat.

Tudomásul veszi, hogy az adatkezelő a személyes adatait korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

V. Helyesbítési, visszavonási jogra vonatkozó megjegyzés:

Ön bármikor kérheti adatai helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérheti bármely adat törlését (ezt a Zalakerámia Zrt. megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérheti az adatkezelés korlátozását (ha pl. mint érintett vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén az mint Érintett ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát is (azaz kérheti az Önre vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását).

Tudomásul veszi, hogy mint Érintett személy a Zalakerámia Zrt.-től, mint adatkezelőtől, a megadott elérhetőségek valamelyikén bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy, mint Érintett elkérje az Önnel kapcsolatban kezelt adatok másolatát is.)

 

VI. Jogorvoslat:

Önnek, mint érintettnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Zalakerámia Zrt.-vel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1391 1400; fax: +36 1391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.