Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Etikai kódex

Bevezetés

Ez a Magatartási kódex azért jött létre, hogy LASSELSBERGER Csoport összes tagjának, az alkalmazottakkal, vezetőséggel és az üzleti partnerekkel történő viselkedésének irányelveit meghatározza. A Magatartási kódexünk a kifogástalan szakmai magatartás, kölcsönös tisztelet, integritás és átláthatóság iránti elkötelezettségünket tükrözi.

A jelen kódexet keretként kell tekinteni, hogy biztosítsuk az összes olyan országban érvényes törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelést, ahol működünk. A szervezet minden tagjának felelőssége, hogy ezt a kódexet a mindennapi tevékenységei és együttműködésük során betartsa. A LASSELSBERGER Csoport valamennyi vállalata valamennyi vezetőjének példaképül kell szolgálni a munkavállalók számára a Magatartási kódex gyakorlati megvalósításában. Kötelesek útmutatást is adni a kollégáiknak a Magatartási kódex használatáról, figyelemmel kell kísérniük annak betartását, és szükség szerint oktatniuk és képezniük kell őket.

Egymás iránti tisztelet

Elkötelezettek vagyunk egy olyan befogadó környezet megteremtése mellett, ahol mindenki úgy érzi, hogy értékelik és tisztelik. Ez magában foglalja a személyes és kulturális különbségek tiszteletben tartását, valamint a csapatmunka és az együttműködés légkörének elősegítését. A diszkrimináció, a pszichológiai terror és a zaklatás szigorúan tilos.

Integritás

A szervezet minden tagjának magas szintű integritást kell tanúsítania. Ez magában foglalja a becsületet és a tisztességet minden tevékenység során. A megtévesztést, csalást vagy tisztességtelenséget nem toleráljuk.

Tiszteletben tartjuk a tisztességes verseny elveit, törvényeit és szabályait. Az üzleteket tisztességesen nyerjük el a termékeink és szolgáltatásaink minőségével és árával, nem pedig meg nem engedhető (jogszabályba, etikai normába ütköző) előnyök ajánlásával mások számára.

 

Titoktartás és adatvédelem

Az alkalmazottaknak tiszteletben kell tartani és meg kell őrizniük a vállalat és üzleti partnerei által rájuk bízott információk titkosságát. Ez a szellemi tulajdont, üzleti stratégiákat, ügyféllistákat, árakat és személyes adatokat foglal magában.

 

Összeférhetetlenség

Minden alkalmazottnak kerülnie kell bármely olyan tevékenységet, amely ellentétben állhat a Csoporttal szembeni kötelezettségeivel vagy befolyásolhatja a szakmai döntéshozatalukat. Amennyiben esetleges összeférhetetlenség merül fel, azt azonnal jelenteni kell a megfelelő felettesnek vagy hatóságnak.

 

Törvényeknek való megfelelés

Elkötelezettek vagyunk a működésünkre vonatkozó összes hatályos törvény és szabályozás betartására. Elvárjuk alkalmazottainktól, hogy betartsák és tiszteletben tartsák az összes vonatkozó törvényt és rendeletet. Ugyanez vonatkozik a LASSELSBERGER Csoporton belül alkalmazandó belső irányelvekre és utasításokra is.

 

Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyünkön mindenki egészségét és biztonságát nagyra értékeljük. Minden munkavállalótól elvárjuk, hogy betartsa a biztonsági előírásokat és eljárásokat.

 

Környezetvédelmi felelősség

A környezetvédelem és a természeti erőforrások megóvása különös figyelmet érdemel. Minden alkalmazottat arra ösztönzünk, hogy felelősségteljesen használja az erőforrásokat, és járuljon hozzá a Csoport és vállalatai fenntarthatósági kezdeményezéseihez.

 

Vállalati tulajdon                            

Az összes alkalmazott kötelezettsége a Csoport erőforrásaival való gondos és felelősségteljes gazdálkodás. A visszaélés, csalás, pazarlás vagy hanyagság semmilyen formáját nem toleráljuk.

 

Szakmai magatartás

Az összes alkalmazottól elvárjuk, hogy professzionális módon viselkedjen a munkájukkal kapcsolatos összes helyzetben. Ez a megfelelő nyelvezet, viselkedés és hozzáállás fenntartását foglalja magában.

 

Technológia használat

Különféle technológiai erőforrásokat biztosítunk az üzleti céljainkhoz. Tilos ezen erőforrások bármely helytelen felhasználása, beleértve a jogosulatlan hozzáférést, személyes célokra történő felhasználást vagy bármely olyan viselkedést, amely kockáztatja ezeknek az erőforrásoknak a biztonságát.

 

Jogsértések jelentése

A munkavállalókat arra ösztönzzük, hogy a jelen Magatartási kódex feltételezett megsértését haladéktalanul jelentsék a vezetőségnek. A bejelentések névtelenül is megtehetők a LASSELSBERGER Csoport Visszaélést bejelentő Platformján keresztül. Nem tűrjük a jóhiszemű bejelentést tevőkkel szembeni megtorlást.

 

Felülvizsgálat és módosítások

A jelen Magatartási kódexet rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az továbbra is releváns és hatékony maradjon. A Csoport vezetősége szükség szerint módosításokat hajthat végre, és a szervezet minden szintjéről bátorítjuk a hozzájárulást ehhez.

 

Következtetés

A jelen Magatartási kódex meghatározza alapvető értékeinket és normáinkat, de nem tud minden helyzetre felkészíteni. Ezért mindenkitől elvárjuk, hogy ezeket az elveket józan ésszel és jó ítélőképességgel alkalmazza. A Kódex iránti kollektív elkötelezettségünk biztosítja, hogy a LASSELSBERGER Csoport továbbra is szakszerűen, felelősségteljesen, fenntarthatóan és sikeresen működjön.